Tuesday, August 20, 2013

CUPS AND BALLS - BALLETJE BALLETJE


Everybody is once tricked by cups and balls. Find out if your dog's nose is smarter! Put 3 disposable cups (for large dogs use a flower pot) in a row.

Iedereen is weleens in het spelletje balletje balletje getrapt. Probeer of de neus van jouw hond slimmer is! Plaats 3 (wegwerp)bekertjes op een rij. 


For the first attempt: put while your dog is watching a cookie under each cup. Ask him where the cookies are. He can put the right cup aside with his paw or pook it with his nose. 

Leg zichtbaar voor de beginner onder ieder bekertje een koekje. Vraag dan heel spannend aan de hond onder welk bekertje iets lekkers verborgen zit. De ene hond zal het met zijn poot aanwijzen, een vlugge leerling zal met zijn neus het bekertje omgooien en het koekje opeten. 


Does your dog gets the idea? Put just under one cup a cookie while the dog is not watching.

Heeft de hond door wat de bedoeling is, dan kan hij door naar de gevorderden. Hij mag dan niet meer toekijken als jij het lekkers onder slechts 1 bekertje verstopt.


Alternative: put a cookie in one of your hands. Offer him your two fists. The dog has to choose which hand contains a cookie. Ofcours the cookie is the reward.

Alternatief: doe in een van je twee vuisten een brokje en laat de hond aanwijzen in welke hand het brokje zit. Dat is tevens zijn beloning.

I you have remarks on the English translations, please contact me.

www.kluifje.com SPEELS (playful) 1001 original dog tricks
kluifjes.blogspot.com - chronicle about Skip the famous Norwegian Buhund


Sunday, August 18, 2013

BARNHUNT


Barnhunt events* don't exist in the Netherlands. But Norwegian Buhund Skip wants to experience one. We arranged a rat friendly barnhunt. Skip searches plush lookalikes which I hid in the barn. To make it more exciting we left a game scent on each rat. 

Voor Skip bedachten we een ratvriendelijke variant op de in de VS populaire barnhunt*. We verstoppen levensechte namaak ratten in een hooischuur. Om het spannend te maken druppelen we er wat wildgeur op (kun je in flesjes kopen).

Rat race. He found the first one allready.
Omdat Skip de enige deelnemer is, bestaat er geen concurrentiestrijd.
Fel om ze te vinden is hij wel.

another one found
en nog een gevonden

Smell a rat 
Een spreekwoord dat 'onraad ruiken' betekent en niet letterlijk 'een rat ruiken'.

Rats! 
een spreekwoord dat wordt gebruikt om aan te geven als een persoon een opmerking van iemand 'onzin!' vindt.

Gotcha your dirty rat! 
Hebbes jij vuile rat!

A job well done. Skip posing with his trophy.
Poseren met de rat.


More information about this exciting event on www.barnhunt.com. They claim that no rat (hid inside a PVC tube) is physically damaged, or killed afterwards.
Peta for animal rights has concerns about the wellbeing of the rats. 

In de VS organiseert men de spectaculaire barnhunt voor 'vermin dogs' (ongedierteverdelgers). Info: www.barnhunt.com. Buisjes met een rat erin worden verstopt in een schuur. De hond moet in zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk 'ratten vangen'. Op hun website staat uitgelegd dat er goed voor de ratten wordt gezorgd. Ik heb er nooit een meegemaakt en kan er dus niet 100% over oordelen. Echter opgesloten zitten in een klein pijpje terwijl een opgewonden hond dat in zijn bek geklemd houdt, lijkt me behoorlijk beangstigend. Peta is daarom geen voorstander van een barnhunt.

I you have remarks on the English translations, please contact me.

www.kluifje.com SPEELS hondenspelletjes (playful) 1001 original dog tricks
kluifjes.blogspot.com - chronicle about Skip the famous Norwegian BuhundMonday, August 12, 2013

PLAY WOLF - WOLVENVEL

Skip the Norwegian Buhund in the snow

The dog who sometimes thinks he's a wolf, gets a (fake) wolfskin.
De hond die soms denkt dat hij een wolf is, krijgt een nep wolvenvacht.

It feels really genuine en soft.
Dat voelt echt en zacht aan.

If I cover myself up, will I become a real wolf?
Als ik me ermee bedek, word ik dan een heuse wolf?

Yeah wolfie, play with me.
He wolfje, speel een spelletje met me.

Love my new skinny friend
Blij met met nieuwe speelkameraadje.

Done playing. Finally fall asleep on it. 
Uitgespeeld erop in slaap vallen. 
Zzzzzzzzz.

I you have remarks on the English translations, please contact me.

www.kluifje.com SPEELS hondenspelletjes (playful) 1001 original dog tricks


Sunday, August 4, 2013

DIVERSIONS – AFLEIDING

Get the dog's attention. 

throw a piece of kibble

search or catch

Found it, got it!

You got my full attention. Please do it again!

You want to divert your dog from whatever you don’t want him to do. Catch his attention by playing ‘go hunt’. Dog trainer Suzanne Clothier invented it. It’s exciting and it triggers your dog easily.
You can train your dog inside the house. Put a blanket on the floor. To attract his attention you throw one piece of kibble on it. Say: go hunt. The dog ofcourse will pick it up. You throw, he catches or searches. That will get his interest. The second one you throw further away. And so on and so. Until he’s focused and nothing else matters anymore to him. Then you use it outside. When he does something you don’t want him to do you throw a treat near him. Say: go hunt. Then further away, so he has to run or jump. Keep him busy for a while. The dog learns that instead of doing something ‘bad’ he’s doing something positive. After a while ‘bad’ is not fun anymore, and turns is something good (fun). After a while when he is go hunt crazy, you can replace treats by toys or whatever he likes to fetch (f.e. a tussock of grass. Throw in a treat now and then.

Je wilt je hond om wat voor reden ook afleiden van iets dat je niet wilt dat hij doet. Vang zijn aandacht door middel van een terugkerend interactief lokmiddel: gooi een balletje of brokje van de hond af op een paar meter bij u vandaan. Gaat de hond op de uitnodiging in, herhaal het dan een paar maal. Verbind er een commando aan: ‘we gaan gooien’ of ‘zoeken’. Zodra het enthousiasme en de routine erin zitten, hoeft u alleen maar het woord te gebruiken en uw hond zal enthousiast aanstormen om dit eindspelletje met u te spelen. Het originele spelletje is bedacht door Suzanne Clothier en heet 'go hunting'.

I you have remarks on the English translations, please contact me.

www.kluifje.com SPEELS hondenspelletjes (playful) 1001 original dog tricks
kluifjes.blogspot.com - chronicle about Skip the famous Norwegian Buhund


STORE SOCKS - SOKKEN OPBERGEN


Dog love socks. Whatever the smelly reason could be. Your dog can help you put away the socks in the drawer. He already knows where they should be stored, or hasn’t your dog stolen any? Pick it up, store it, close the drawer with your nose. Lend him a helping hand if needed. Repeat until the laundry-basket is empty.


Het is altijd weer een vraagteken bij het sorteren van de was: waar is toch die ene bijpassende sok gebleven? Om de een of andere geurige reden zijn honden dol op sokken. Een hond kan je dus goed helpen om de schone sokken in de la te leggen omdat hij weet waar ze thuishoren. Commando’s: pak vast, leg in de la (wijs het met je hand aan), los, sluit de la met je neus (touch). Duw een beetje mee. Herhaal tot de wasmand leeg is.

Job done. Good dog!
Klusje gedaan. Goedzo!


I you have remarks on the English translations, please contact me.

www.kluifje.com SPEELS hondenspelletje (playful) 1001 original dog tricks
kluifjes.blogspot.com - chronicle about Skip the famous Norwegian Buhund


LAUNDRY DAY - MAANDAG WASDAG


Old fashioned but Monday is still laundry day. De pets pluche toys, towels and blankets need a regularly cleaning turn. An activity which you can let your dog do himself. Can your dog do an apport, than you can teach him to collect his laundry. He can sort it by the names you call them.  Show him how to put his stuff in the washing machine by demonstrating it once. Tell him to put it in the drum by holding your hand in it.Ouderwets, maar maandag is nog steeds wasdag. De eigen knuffels of hondendekentjes hebben regelmatig een wasbeurt nodig. Leer de hond om zijn spulletjes zelf in de wasmachine of droger te stoppen en ze er weer uit te halen. Deze handeling kun je tevens gebruiken voor het opruimen van zijn knuffels in de daarvoor bestemde opbergmand. Kan je hond apporteren dan kan hij ook zijn spulletjes halen en een voor een in de wasmachine stoppen. Doe het een keer voor of houd je hand in de trommel om aan te geven waar de knuffel in moet.I you have remarks on the English translations, please contact me.

www.kluifje.com SPEELS hondenspelletjes (playful) 1001 original dog tricks
kluifjes.blogspot.com - chronicle about Skip the famous Norwegian Buhund