Monday, December 23, 2013

TIRE - BAND


balance - balans

First lay several tires in a row on the ground. The dog has to get on and get off. Demonstrate and lead the way by walking backwards in front of him - make use of a wall. When he's familiar with the tires you can ask him to step up and be in balance.

pace - stappen

Leg enkele autobanden in een rij achter elkaar op de grond. Het is de bedoeling dat de hond in de openingen stapt. Doe het voor, en wijs hem de weg door achteruit voor hem te lopen - maak handig gebruik van een muur.

PILE UP - STAPELEN
get the cookie - zoek het koekje

Start with one tire. Put a treat in the edge. Than pile up two, three or more tires*. Put the treat in a lower edge so the dog has to dive into the stacked ring to get his treat. Some dogs disappear like a cat in a bowl and you can only see their tail hanging out.

dive into - erin duiken

Begin met 1 band en leg een lekkertje in de binnenrand. Gesnopen? Leg er dan een tweede (en derde) op*. Stop het snoepje in de onderste ring als de hond het uit de bovenste heeft gehaald. Zo moet hij steeds verder in de bandenring duiken. Er zijn fanatiekelingen die net als een kat in vissenkom glijden en waarvan je alleen nog de staart ziet.

LASH - SJORREN
lash, push and pull - sjorren en duwen en trekken

*Choose tires that fits the size of your dog. A car tire for small or medium dogs and a tractor tire for larger dogs and demolishers. 

*Kies het formaat banden dat bij de hond past: een autoband voor kleine en middelmaat honden, een tractor band voor grote honden en slopers.

Many thanks to Lies Koehoorn who suggested this idea and gave instructions.
Met dank aan Lies Koehoorn voor het idee en de instructies.
www.vankoekiesranch.nl


 I you have remarks on the English translations, please contact me.

www.kluifje.com SPEELS (playful) 1001 original tricks for your dog
kluifjes.blogspot.com - chronicle about Skip the famous Norwegian Buhund



No comments:

Post a Comment